Informacje dla przedsiębiorców

STAROSTA ŻYWIECKI: BEZROBOCIE SPADA!

STAROSTA ŻYWIECKI: BEZROBOCIE SPADA!

W roku bieżącym na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu dysponuje środkami w łącznej wysokości  ponad 16 mln zł.