Projekty Unijne

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

„Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”.

„Budowa infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do nowobudowanego Szpitala Powiatowego w Żywcu”

„Budowa infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do nowobudowanego Szpitala Powiatowego w Żywcu”

Przedmiotem projektu jest budowa strategicznego układu drogowego, zapewniającego niezbędny dojazd do nowoprojektowanej inwestycji - Szpitala Powiatowego w Żywcu przy ul. Pola Lisickich oraz do towarzyszącego mu kompleksu podmiotów handlowo-usługowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala oraz dla mieszkańców, komunikacji publicznej, ośrodków wypoczynkowych, placówek użyteczności publicznej położonych w tym rejonie.

„Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

„Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Starostwo Powiatowe w Żywcu aplikowało o środki na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem PROW 2014-2020.

"Przebudowa mostu n/p Stodołczyska w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w miejscowości Rychwałd, gm. Gilowice"

Powiat Żywiecki zakończył realizację kolejnej inwestycji pn.”Przebudowa mostu n/p Stodołczyska w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w miejscowości Rychwałd, gm. Gilowice” w ramach uzyskanej dotacji z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Departamentu Dróg i Autostrad.