Wydział Budownictwa
34-300 Żywiec
Ul. Krasińskiego 13
Tel. 33 861 24 24, w. 176
Tel. 33 860-50-76 – sekretariat