Elżbieta Wątroba - Skarbnik Powiatu (w.103)
Barbara Pogoda-Stypuła - Główny Księgowy (w.103)