Wydział Finansowy
34-300 Żywiec
Ul. Krasińskiego 13
Tel. 33 861 24 24, w. 133 
Tel. (33) 860 50 31 – sekretariat

Kasy czynne:

KASA  ALEJA WOLNOŚCI 2
Tel. 33 860 16 49
opłaty geodezyjne, za rejestrację pojazdów, holowanie pojazdów,
wydanie prawa jazdy

 Poniedziałek, wtorek, piątek:
7.30- 14.30
Środa
7.30-16.30
Czwartek
7.30-12.30

Wpłat można dokonywać również na rachunki bankowe nr:
opłaty geodezyjne:
74 1560 1023 0000 9140 0000 0266
opłaty za rejestrację pojazdów, holowanie pojazdów, wydanie prawa jazdy:
77 1560 1023 0000 9140 0000 0309
Opłata za pełnomocnictwo wplata na konto Urzędu Miasta Żywiec Bank PEKAO SA O /Żywiec:
31 1240 4142 1111 0000 4826 6196KASA KRASIŃSKIEGO 13
opłaty za użytkowanie wieczyste

 Wtorek, czwartek:
 10.00-12.00

Wpłat za użytkowanie wieczyste można dokonywać również na rachunek bankowy nr:
33 1560 1023 0000 9140 0000 0325