Mieczysław Brasse - Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy (33) 860 16 37
Ewa Wróbel - Z-ca Dyrektora Wydziału (33) 860 16 53
Barbara Łagowska - Kierownik PODGiK (33) 860 16 40
Krystyna Wilczek - Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami (33) 860 16 52