Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

34-300 Żywiec
Al. Wolności 2
Tel. (33) 860 16 42 - sekretariat
Fax: (33) 860 16 42

 

NR KONTA DOCHODÓW GOSPDARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
GETIN NOBLE BANK SA
POK ŻYWIEC
UL. KOŚCIUSZKI 42
NR RACHUNKU :74 1560 1023 0000 9140 0000 0266

Ewidencja Gruntów i Budynków:

 1. Wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków wydawane są w pok. nr 29, Tel. (33) 860 16 44

Geodezja i Kartografia:

 1. Interesanci przyjmowani są w pok. nr 29, Tel. (33) 860 16 45 lub (33) 860 16 44
 2. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego przyjmowane są w pokojach 26 i 27, Tel. (33) 860 16 46

Gospodarka nieruchomościami:

 1. Gospodarowanie mieniem powiatowym - pok. nr 49, Tel. (33) 860 16 55
 2. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa:
  - nabywanie i zbywanie nieruchomości, oddawanie w wieczyste użytkowanie pok. nr 53,Tel. (33) 860 16 50, (33) 860 16 51
  - ustanawianie trwałego zarządu - pok. nr 49, Tel. (33) 860 16 55
 3. Wykonywanie zadań w zakresie wspólnot gruntowych - pok. nr 49, Tel. (33) 860 16 56
 4. Ochrona gruntów rolnych i leśnych - pok. nr 49, Tel. (33) 860 16 56