Komisje Rady Powiatu w Żywcu V kadencji

Komisja Polityki Gospodarczej

 1. Robert Kolanko - Przewodniczący
 2. Marian Knapek
 3. Adam Iwanek
 4. Anna Wasilewska
 5. Adrian Midor
 6. Jacek Jarco
 7. Józef Worek
 8. Jadwiga Jakubiec

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Tomasz Tomczyk - Przewodniczący
 2. Zbigniew Gąsiorek
 3. Tadeusz Pal
 4. Jan Witkowski
 5. Jacek Seweryn
 6. Maciej Pokusa
 7. Wiesław Sypta
 8. Anna Wasilewska
 9. Andrzej Kalata

Komisja Edukacji

 1. Adrian Midor - Przewodniczący
 2. Tadeusz Pal
 3. Władysław Skrzyp
 4. Maciej Pokusa
 5. Jacek Seweryn
 6. Anna Satława
 7. Stanisław Kucharczyk
 8. Monika Harężlak

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Maciej Pokusa - Przewodniczący
 2. Tadeusz Pal
 3. Grzegorz Góra
 4. Roman Rokita
 5. Adam Iwanek
 6. Józef Stopka

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Anna Wasilewska - Przewodnicząca
 2. Bogusław Jarco
 3. Grzegorz Góra
 4. Bogumiła Lach
 5. Józef Worek
 6. Jadwiga Klimonda
 7. Andrzej Kalata

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej , Rolnictwa

 1. Władysław Skrzyp - Przewodniczący
 2. Marian Knapek
 3. Tomasz Tomczyk
 4. Jacek Jarco
 5. Jadwiga Klimonda
 6. Roman Rokita

Komisja Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami

 1. Jadwiga Klimonda - Przewodnicząca
 2. Andrzej Zieliński
 3. Jacek Seweryn
 4. Jadwiga Jakubiec
 5. Zbigniew Gąsiorek
 6. Wiesław Sypta


Komisja Rewizyjna

 1. Anna Satława - Przewodnicząca
 2. Tomasz Tomczyk
 3. Adrian Midor
 4. Robert Kolanko
 5. Monika Harężlak
 6. Grzegorz Góra

Komisja ds. Planowania i Rozwoju

 1. Adam Iwanek – Przewodniczący
 2. Andrzej Kalata
 3. Józef Stopka
 4. Jan Witkowski
 5. Anna Satława
 6. Wiesław Sypta
 7. Jacek Jarco