Tomasz Baron - Sekretarz Powiatu (w.130)
Sabina Jeziorska - Dyrektor Wydziału (w. 151)
Mariusz Koszykiewicz - kierownik Biura Rady (w. 186)