Wydział Organizacyjny
34-300 Żywiec
Ul. Krasińskiego 13
Tel. (33) 861 24 24, wew. 113
Tel. (33) 860 50 13 – sekretariat