BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 

 

 

W związku z uchwaleniem nowej ustawy  z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397),  która weszła w życie dnia 21 czerwca 2015r. Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o zmianie dotychczasowych przepisów w zakresie rzeczy znalezionych uregulowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. (Dz. U. z  1966 r. Nr 22, poz. 141 ze zm.).

Właściwym do przyjmowania zawiadomienia o rzeczach znalezionych jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia lub ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy (Art. 5 ust. 1).

Zarządca budynku lub środka transportu publicznego przekazuje rzeczy znalezione  na jego terenie do Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy (Art. 7 ust. 1).

Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł., chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (Art. 12 ust. 4).

W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, starosta umieszcza wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych, właściwy starosta zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim (Art. 15 ust. 3).

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieodebrania rzeczy w terminie jej właścicielem stanie się powiat (Art. 19 ust. 1).

Biuro Rzeczy Znalezionych przechowuje rzeczy przez okres do 2 lat.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13 , w Wydziale Organizacyjnym (pok. 47) , telefon: (33) 860 50 82.

Biuro Rzeczy Znalezionych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach :

7:00 do 15:00 poniedziałek, wtorek i piątek

7:00 do 17:00 środa

7:00 do 13:00 czwartek

Aby odebrać zagubione przedmioty należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. W przypadku rzeczy, co do których niemożliwe jest jednoznaczne potwierdzenie posiadacza jest dokładne opisanie zguby, wskazanie potencjalnego miejsca zagubienia czy określenie cech szczególnych.

 

WYKAZ RZECZY PRZEKAZANYCH DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH ← (kliknij tutaj)