PODPISANO POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO Z AKADEMIĄ TECHNICZNO-HUMANISTYCZNĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

PODPISANO POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO Z AKADEMIĄ TECHNICZNO-HUMANISTYCZNĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

 

W dniu dzisiejszym w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu w Żywcu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Żywieckim i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku – Białej.

Celem niniejszego porozumienia jest określenie zakresu i podstawowych zasad współpracy pomiędzy Partnerami, obejmującej w szczególności:

  • wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, w tym przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żywieckiego w zakresie przedsiębiorczości oraz  innowacyjności, 
  • odbywanie przez studentów Partnera w Starostwie praktyk zawodowych i dyplomowych,  regulowanych odrębnymi porozumieniami,
  • wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów; przedstawiciele Starostwa wejdą w skład komitetów programowych konferencji organizowanych przez Partnera i Powiat,
  • publikowanie artykułów naukowych w wydawnictwach,
  • wspólnych działań na rzecz realizacji partnerskich projektów współfinansowanych ze środków krajowych, budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych zewnętrznych źródeł finansowania,
  • dokonywanie analiz, stawianie diagnoz nt. tendencji i kierunków zachodzących procesów społecznych w powiecie,
  • wypracowywanie naukowych metod i ekspertyz i propozycji skutecznego wpływania na rozwiązywanie występujących problemów na Żywiecczyźnie,
  • popularyzacja potencjału uczelni i osiągnięć naukowych, promocja jej strefy dydaktycznej oraz promocja współpracy uczelni z podmiotami sektora gospodarczego, administracją samorządową oraz szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Żywieckiego.

 

Jednocześnie w ramach porozumienia Rektor ATH w Bielsku Białej Jarosław Janicki podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkól Budowlano-Drzewnych reprezentowanym przez Dyrektor Ewę Kaplytę.