UWAGA! ZMIANA TERMINU XIX WIOSENNEGO ZLOTU TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO

UWAGA! ZMIANA TERMINU XIX WIOSENNEGO ZLOTU TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO "CZYSTE GÓRY 2017" (KAMPANIA EKOLOGICZNA)

 

 

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne panujące w górach oraz z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu XIX Wiosennego Zlotu Turystyczno – Ekologicznego „Czyste Góry 2017” (kampania ekologiczna) na 3 czerwca 2017r. W związku z powyższym zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja br.

Poniżej znajduje się zaktualizowany regulamin XIX Wiosennego Zlotu Turystyczno – Ekologicznego „Czyste Góry 2017” – Kampania ekologiczna.

 

REGULAMIN XIX WIOSENNEGO ZLOTU TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO „CZYSTE  GÓRY 2017” -  KAMPANIA EKOLOGICZNA
3 CZERWCA 2017 – MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE

 I  CELE:

 • porządkowanie szlaków turystycznych,
 • promowanie turystyki kwalifikowanej, przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”,  
 • udział w obchodach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI,
 • poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanych uprawianiem pieszej turystyki górskiej i krajoznawstwem oraz ochroną środowiska.

 II ORGANIZATOR:

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu
Współorganizator:  Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim

 III TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

3 czerwca 2017 r. (sobota) z zakończeniem w Zespole Szkół w Międzybrodziu Żywieckim.

 IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

W Zlocie uczestniczy 1 do 2 drużyn turystycznych reprezentujących szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną w składzie 10 uczniów i jeden opiekun oraz sympatycy turystyki.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 30 maja 2017 r. (czwartek) – po tym terminie listy z uczestnikami nie będą przyjmowane i rejestrowane na imprezę!!! 

Adres: Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 lub ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, Tel./fax: 33 860 22 44

 V  UCZESTNICY ZLOTU POWINNI:

 • posiadać dobry stan zdrowia,
 • mieć odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pieszej wędrówki,
 • posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz apteczkę,
 • przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia,

 VI HARMONOGRAM IMPREZY:

3 czerwca 2017 r. w godzinach 8:00 – 8:30 wymarsz na  szlaki turystyczne. Przy zgłoszeniu
w Wydziale TKSP uczestnictwa w Zlocie drużyny otrzymują worki na śmieci, które składują na mecie.                                                                            

Przyjmowanie drużyn i zgłaszanie do konkursów 12:30– 13:30.
Konkursy: ok. 13:30.
Podsumowanie: ok. 13:30.
ZAKOŃCZENIE: ok. 15:00 –16:00.

UWAGA: Prosimy uczestników o zabranie rękawiczek we własnym zakresie!

DOJAZD NA ZLOT  WE WŁASNYM ZAKRESIE!

 VII TRASY: 

 1. Przeł. Kocierska /718m/ - szlak czerwony – Przeł. Isepnicka – Żar /761m/ - Międzybrodzie Żywieckie /Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim/. Czas przejścia: ok. 3.30 –4.0h. Dojazd we własnym zakresie. Trasa średnio trudna!
 2. Żywiec – Oczków – szlak żółty – Kościelec/795m/ - szlak niebieski - Przeł. Isepnicka – szlak czerwony - Żar /761m/ - Międzybrodzie Żywieckie/Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim. Czas przejścia: ok. 4 – 4/30h. Wyjazd: 8:00 – 9:00 MZK /4,16,17/ i inni przewoźnicy. Trasa trudna!
 3. Porąbka /zapora na Jeziorze Międzybrodzkim/ - szlak czerwony - Żar /761m./ -Międzybrodzie Żywieckie/ Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim/. Czas przejścia: ok. 2.30 – 3.30h. Wyjazd: 8:00 – 9:00 MZK i inni przewoźnicy. Trasa średnio trudna! 
 1. Tresna /zapora na Jeziorze Żywieckim/ - szlak niebieski - Kościelec /795m/ - Przeł. Isepnicka – szlak czerwony - Żar /761m./ - Międzybrodzie Żywieckie/Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim/. Czas przejścia: ok. 4 – 4.30h. Wyjazd: 8:00 – 9:00 MZK /4, 16, 17/ i inni przewoźnicy. Trasa trudna!

UWAGA! Podane czasy dojazdu MZK i innych przewoźników prosimy o sprawdzenie.

KAŻDA GRUPA UCZESTNICZĄCA W ZLOCIE JEST ZOBOWIĄZANA DO PRZEJŚCIA TRASY I POTWIERDZENIA Z PUNKTU KONTROLNEGO.
PUNKT KONTROLNY: dla TRASY NR 1, 2, 3, 4 będzie przy schronisku na Górze Żar godz. 11:30 – 12:00

POWRÓT ZE ZLOTU ZAPEWNIA ORGANIZATOR!!!

VIII KONKURSY GŁÓWNE:

 • ekologiczny i ochrony środowiska (test- jeden uczeń ze szkoły),
 • krajoznawczy (test- jeden uczeń ze szkoły),
 • konkursy wiedzy turystycznej,
 • konkurs na największą ilości zebranych śmieci /drużynowy/.

 SŁONECZNEJ POGODY I DUŻO WRAŻEŃ życzą ORGANIZATORZY!

 UWAGA!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie o tytuł: „NAJAKTYWNIEJSZE SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE POWIATU ŻYWIECKIEGO 2016/2017”.

Zlot dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Mirosław Dziergas