W GMINIE MILÓWKA ODBYŁ SIĘ KONWENT BURMISTRZA I WÓJTÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO

W GMINIE MILÓWKA ODBYŁ SIĘ KONWENT BURMISTRZA I WÓJTÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

 

W Gminie Milówka odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego. W obradach wzięli również udział Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego Maria Wisińska-Kurz, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński, ks. Robert Kasprowski Dyrektor CARITAS Diecezji Bielsko-Żywieckiej, oraz ks. Teofil Górny.

Omawianymi tematami były między innymi: Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od alkoholu, utworzenie Dziennego Ośrodka Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych oraz realizacja programu bioróżnorodności w Powiecie Żywieckim.

Na konwencie omówione zostały  propozycje  zasad współpracy pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminami z terenu powiatu żywieckiego w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Pobytu dla osób niepełnosprawnych głęboko upośledzonych. Celem działalności Dziennego Domu Pobytu będzie zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym głęboko upośledzonym będącym mieszkańcami Powiatu Żywieckiego, poprzez umożliwienie im korzystania w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych z zajęć indywidualnych i grupowych zapewniając tym samym jak najlepszą i wysoce wyspecjalizowaną formę terapii. Wstępnie ustalono, że organem prowadzącym Dzienny Dom Pobytu będzie Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej.

Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji – Stanisław Baczyński omówił uwarunkowania wynikające z realizacji programu bioróżnorodności w Powiecie Żywieckim. Przypomniał, że „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek,  potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego” mieści się w działaniu 5.4.3 RPO WSL 2014-2020. W ramach tego działania możemy zagospodarować ok 21 mln. środków unijnych, przy zagwarantowaniu wkładu własnego na poziomie min. 15% i spełnieniu wymagań programowych. Dotychczas akces zgłosiło 14 JST z terenu Powiatu, a stan przygotowania dokumentacji jest różny. Problemem są min.:  długotrwałe badania środowiskowe, wymagania dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej, problemy własnościowe oraz wymagania dotyczące trwałości zrealizowanych projektów na „żywym organizmie”. Następne spotkanie w tej sprawie z udziałem Urzędu Marszałkowskiego powinno rozwiać wiele wątpliwości oraz ułatwić realizację zaplanowanych działań.