XXVI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

XXVI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że na podst. art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, w dniu 16 marca 2017r. o godz. 1530 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Milówka porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Żywiecki wykonania zadania publicznego.
  4. Zakończenie.