Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji
34-300 Żywiec
Ul. Ks. Pr. S. Słonki 24
Tel. (33) 860 22 44 – sekretariat