Małgorzata Hutyra - p.o. Dyrektor Wydziału (w. 172)