Kalata Andrzej – Starosta Żywiecki
Kucharczyk Stanisław – Wicestarosta Żywiecki
Gąsiorek Zbigniew – członek Zarządu Powiatu
Jan Witkowski – członek Zarządu Powiatu
Józef Stopka – członek Zarządu Powiatu