Andrzej Piecha - Kierownik  (w.156)
Helena Miodońska - Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji (w. 118)