Zespół Zarządzania Kryzysowego
34-300 Żywiec
ul. Ks. Pr. S. Słonki 24
Tel. (33) 861 94 90
Fax: (33) 862 11 40

Czas pracy:

Poniedziałek, wtorek, piątek - 6:30 - 15:00
Środa - 6:30 - 17:00
Czwartek - 6:30 - 14:30
  w sytuacjach kryzysowych - całodobowo