STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU
ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec
tel. (33) 861 24 24
(33) 860 50 00
fax (33) 860 50 83

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Al. Wolności 2
34-300 Żywiec
tel. (33) 860 16 10

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Al. Wolności 2
34-300 Żywiec
tel. (33) 860 16 42

Godziny pracy Urzędu:
7:00 do 15:00 poniedziałek, wtorek i piątek
7:00 do 17:00 środa
7:00 do 13:00 czwartek

Kasy czynne:
KASA ALEJA WOLNOŚCI 2
Tel. 33 860 16 49
opłaty geodezyjne, za rejestrację pojazdów, holowanie pojazdów,
wydanie prawa jazdy

Poniedziałek, wtorek, piątek:
7.30- 14.30
Środa
7.30-16.30
Czwartek
7.30-12.30

Wpłat można dokonywać również na rachunki bankowe nr:
opłaty geodezyjne:
74 1560 1023 0000 9140 0000 0266
opłaty za rejestrację pojazdów, holowanie pojazdów, wydanie prawa jazdy:
77 1560 1023 0000 9140 0000 0309


KASA KRASIŃSKIEGO 13
opłaty za użytkowanie wieczyste

Wtorek, czwartek:
10.00-12.00

Wpłat za użytkowanie wieczyste można dokonywać również na rachunek bankowy nr:
33 1560 1023 0000 9140 0000 0325