Powiat Żywiecki
Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, Polsko
Tel./Fax: 0048 33 861 24 24
e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl
web: www.zywiec.powiat.pl