Seznam členů vedení okresu Żywiec

Kalata Andrzej - okresní hejtman
Kucharczyk Stanisław - zástupce okresního hejtmana
Gąsiorek Zbigniew - člen vedení
Jan Witkowski - člen vedení
Adrian Midor - člen vedení