V současné době na území Żywieckého okresu působí kolem 400 mimovládních organizací. Většinu těchto organizací tvoří sdružení, mezi kterými převládají tzv. registrovaná sdružení tj. taková, pro které registračním organem je soud. Nicméně vyskytují se mezi nimi rovněž žákovské sportovní kluby, nadace a obyčejná sdružení. Tyto organizace realizují svůj vlastní program, ale také podporují a spoluorganizují akce místních zastupitelstev, čímž obohacují jejich působení ve prospěch občanů. Představují rovněž vynikající základnu pro rozvoj místního obyvatelstva, čímž reagují na potřeby občanů, což je zakotveno v cílech obsažených ve stanovách těchto organizací. Není těžké si všimnout, že tyto cíle se orientují na takové oblasti jako jsou kultura, sport, turismus, vzdělávání a pomoc nejchudším. Je to ovlivněno zároveň sociálně-ekonomickou situací obyvatelstva tohoto okresu, ale rovněž jeho polohou, pevnými vazbami na tradice a bohaté kulturní dědictví. Z důvodu nesporné potřeby působení takových organizací Okresní úřad v Żywci otevřel na svých internetových stránkách speciální zpravodaj věnovaný těmto organizacím. Tento zpravodaj zahrnuje mezi jinými informace o mimovládních organizacích a pro ně organizovaných setkáních, školeních a kursech, a také zákony týkající se mimovládních organizací, aktuality, oznámení a inzeráty. V rámci tohoto zpravodaje mají mimovládní organizace možnost podaní svých oznámení a inzerátů. Koordinátor pro spolupráci s mimovládními organizacemi je osoba, která odpovídá za fungování tohoto zpravodaje a také za celkovou spolupráci Żywieckého okresu s mimovládními organizacemi.