Odbor stavební,
Tel. 0-33 861 24 24, wew. 106,
e-mail: budownictwo@zywiec.powiat.pl

Odbor finanční,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 133
e-mail: finanse@zywiec.powiat.pl

Odbor geodézie,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 107
e-mail: geodezja@zywiec.powiat.pl

Odbor dopravy,
Tel. 0-33 861 42 39
e-mail: wydzkomzyw@o2.pl

Odbor ochrany životního prostředí,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 119
e-mail: ochrsrod@zywiec.powiat.pl

Odbor organizační,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 113
e-mail: sekretarz@zywiec.powiat.pl

Odbor turistiky, kultury, sportu a promoce okresu,
Tel. 0-33 860 22 44
e-mail: tksp@zywiec.powiat.pl

Skupina ochrany zdraví,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 175
e-mail: zdrowie@zywiec.powiat.pl

Skupina rozvoje a strategie,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 104
e-mail: zris@zywiec.powiat.pl

Skupina krizového řízení,
Tel. 0-33 862 11 41
e-mail: zzk@zywiec.powiat.pl

Kontrolní skupina,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 118
e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl

Skupina právních poradců,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 110
e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl

Skupina pro personální záležitosti,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 116
e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl

Vnitřní audit,
Tel. 0-33 861 24 24, extension 115
e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl